You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 10 results
Filters: Author is Szymon ORZECHOWSKI  [Clear All Filters]
2012
ORZECHOWSKI, S., "Badania doświadczalne nad rekonstrukcją procesu dymarskiego w Górach Świętokrzyskich – naukowe i edukacyjne znaczenie eksperymentu ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 307-330, 2012.
2008
ORZECHOWSKI, S., A. PRZYCHODNI, D. CZERNEK, and T. GIERGIEL, "Festyn archeologiczny jako forma promocji lokalnego dziedzictwa na przykladzie „Dymarki Świętokrzyskich“ i „Żelaznich Korzeni“", Archeoturistyka, nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., Sandomierz, pp. 83-90, 2008.
2006
BANAŚ, T., "Badacze i Pasjonaci Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Od Staszica do ...", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 221-226, 2006.
SULIGA, I., "Dotychczasowe próby rekonstrukjcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z Regionu Świętokrzyskiego", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 163-173, 2006.
PRZYCHODNI, A., "Hutnictwo Świętokrzyskie w educakcji szkolnej", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 205-211, 2006.
SPELAK, L., "Oświatowa i popularizatorska działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 213-220, 2006.
REMBALSKI, A., "Społeczne skutni badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 199-203, 2006.
2002
KARBOWNICZEK, M., and I. SULIGA, "Sprawozdanie z doświadczalnego procesu dymarskiego „Dymarki Świętokrzyskie” w Nowej Słupi", Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, pp. 191-198, 2002.