You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is J KOSTRZEWSKI  [Clear All Filters]
1950
UROWSKI, T. Ż., "Budowle kultury łużyckiej w Biskupinie. Próba rekonstrukcji", III Sprawodzanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w pwiecie żnińskim za lata 1938-1939 i 1946-1948, Poznań, pp. 286-370, 1950.