You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 13 results
Filters: Author is Håkan TUNÓN  [Clear All Filters]
2010
RAHME, L., "At läre av förhistorien", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 30-37, 13/11/1999, 2010.
ISRAELSSON, I., "Fiskskinnsgarvning på norra halvklotet – eksperiment med traditionella metoder", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 19-25, 13/11/1999, 2010.
LISDOTTER BÖRJESSON, L., "Garvning med Mogoler och Massajer", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 50-55, 13/11/1999, 2010.
SYDBERG, E., "Hur det hela började", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 10-11, 13/11/1999, 2010.
WESTMAN, A., "Hur man garver i köket", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 42-45, 13/11/1999, 2010.
KLEPPE-TURUNEN, S., "Råråckning och rökgarvning – ett jaktäventyr", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 46-49, 13/11/1999, 2010.
JIRGL, M., "Rysslädrets hemlighet – ett skepp kommer lastat...", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 38-41, 13/11/1999, 2010.
SALOMONSSON, A., and A. SANDSTRÖM, "Sälskinnsgarvning", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 63-67, 13/11/1999, 2010.
HURCOMBE, L. M., and J. ÖSTERMAN, "Seminar on traditional hide tanning. English abstracts", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 74-78, 13/11/1999, 2010.
TUNÓN, H., "Seminarierapport traditionell skinngarvning", Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, CBM:s Skriftserie, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 87, 13/11/1999, 2010.
PETTERSON, A., "Skinngarvning är et hantverk med livet som insats", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 12-17, 13/11/1999, 2010.
SWEDJEMARK, S., "Skoläder i alla väder?", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 68-70, 13/11/1999, 2010.
HUUVA, G., and A. HÅKANSSON, "Traditionell samisk garvning av ren- och viltskinn i nutida tappning", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 71-73, 13/11/1999, 2010.