You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 45 results
Filters: Author is Paloma GONZÁLEZ MARCÉN  [Clear All Filters]
2011
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, and J. PIZARRO BARBERÁ, "Experimentació didáctica en arqueologia. El projecte educatiou del camp d'aprenentatge de la Noguera", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 1, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 23-28, 2011.
2008
BARDAVIO NOVI, A., and P. GONZÁLEZ MARCÉN, "El Campo de Aprendizaje de la Noguera: un proyecto integrado de arqueología experimental", Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, vol. Julio – Agosto – Septiembre, issue 57-13, Barcelona, Editorial Graó, de IRIF, S.L., pp. 25-39, 2008.
2004
BARDAVIO NOVI, A., C. GATELL, and P. GONZÁLEZ MARCÉN, "Is archaeology what matters? Creating a sense of local identity among teenagers in Catalonia", World Archaeology, vol. 36, London, New York, Routledge, pp. 261-274, 2004.
2002
GONZÁLEZ MARCÉN, P., "Arqueologia y enseñanza: la función social y educativa de los museos [editorial]", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 1-8, 2002.
GONZÁLEZ MARCÉN, P., "Arqueologia y enseñanza: la función social y educativa de los museos [editorial]", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 1-8, 2002.
FERNÁNDEZ-POSSE, M D., E. MENÉNDEZ, and J. SÁNCHEZ-PALENCIA, "El Paisaje cultural de Las Médulas", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 37-61, 2002.
OTTOMEYER, H., "History and museums in Germany", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 9-21, 2002.
GONZÁLEZ MARCÉN, P., "La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002", Treballs d'Arqueologia, issue 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 161, 2002.
LACROIX, E., "Le Musée des Tumulus de Bougon", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 63-73, 2002.
SWAIN, H., "The Museum of London: archaeology, education and the public", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 23-36, 2002.
ADZERIAS SAPERAS, M., and A. MORELLÓ BAGET, "Objectius I projectes educatius dels museus arqueològics a Europa. Catalunya", La funció social i educativa dels museus, Treballs d'arqueologia 8, Actes del IV Seminari d’Arqueologia I Ensenyament, [Proceedings of the 4th conference on archaeology and education with summaries], Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 d, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 91-110, 2002.
WUNDERLI, M., "Projets et objectifs educatifs des musées archéologiques de L'Europe: les musées en Suisse et le Museum für Urgeschichte(n) (Zoug, Suisse)", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 111-130, 2002.
HOFFMANN, H., "Sobre la didàctica d’un paisatge de la memoria. La Vall del Neander a Mettmann", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 75-89, 2002.
CATTELAIN, P., "Une aventure culturelle et pédagogique en Wallonie (Belgique – Europe – Planète terre): Malgré-Tout", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 131-146, 2002.
2001
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, J. GONZÁLEZ MUÑOZ, and C. MASDIVAL FERNÁNDEZ, "Arqueologia experimental i les seves aplicacions didàctiques: projectes entorn a l'arquitectura pehistòrica al Vallès (Barcelona)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 43-58, 2001.

Pages