You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is David MARŠÁLEK  [Clear All Filters]
2011
THÉR, R., and D. MARŠÁLEK, "Experimentální pálení vápna na základě archeologických dokladů z doby římské", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 12/2011, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 72-75, 2011.