You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Carme CUBERO  [Clear All Filters]
2011
OLLICH, I., M. de ROCAFIGUERA, M. OCAÑA i SUBIRANA, D. SERRAT, C. CUBERO, J. S. MESTRES, O. AMBLÁS, and P. ESPONA, "Experimentació sobre la construcció i la crema d'un paller", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 355-362, 2011.
OLLICH, I., M. de ROCAFIGUERA, M. OCAÑA i SUBIRANA, and C. CUBERO, "L'Esquerda, 20 anys de conreu experimental", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 2, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 347-354, 2011.
1998
OCAÑA i SUBIRANA, M., and C. CUBERO, "Les llavors Antiques de L'Esquerda", Experimentació Arqueologia sobre Conreus Medievals a L'Esquerda (1991-1994), vol. 3, Barcelona, pp. 96-99, 1998.