You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is A CARLIE  [Clear All Filters]
2002
CARLIE, A., "Gård och kultplats. Om bruket av offerhandlingar på en yngre järnåldersgård i Hjärup, sydvästra Skåne", Skånska regioner : tusen år av kultur och samhälle i förändring, vol. 40, no. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, Stockholm, Riksantikvarieämbetets förlag, pp. xx-xx, 2002.