You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Erika LARSSON  [Clear All Filters]
2001
PETERSSON, B., "Foteviken - Kungarike i upplevelsernas tid", Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, vol. 1: Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, 2001.