You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Peter ARONSSON  [Clear All Filters]
2005
PETERSSON, B., "Historiebruk i det fria: rekonstruktioner mellan provokation, inspiration och bekräftelse", Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, vol. 2005:2, Linköping, Linköpings universitet, pp. xx-xx, 2005.
2001
PETERSSON, B., "Foteviken - Kungarike i upplevelsernas tid", Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, vol. 1: Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, 2001.