You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 38 results
Filters: Author is Jan GANCARSKI  [Clear All Filters]
2012
PAARDEKOOPER, R. P., "Archaeological open-air museums accross Europe. Their 125 years history and a debate on their future", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 13-34, 2012.
STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D., and M. KOTOROVÁ-JENČOVÁ, "Archeohudba ako doplonk archeologických expozícii – perspektívy a problem", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 439-456, 2012.
LIS, P., "Archeologia doświadczalna w projekcie “Muzeum Dawnych Słowian – otwarte museum tematyczne” ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 575-594, 2012.
STAWSKI, M., "Archeologia na obszarze Wielkich Moraw I jej znaczenie turystyczno-edukacyjne – uwagi historyka ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 363-380, 2012.
GÓRSKI, J., "Archeologia na żywo w działalności edukacyjnej archeologów z Nowej Huty ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 351-362, 2012.
OLEXA, L., J. KAVULIČ, J. RÁKOŠ, and D. KAVULIČOVÁ, "Archeologický skanzen Myssle v obci Nižná Myšľa. Podpora archeologickiého výskumu v obci Nižná Myšľa", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 185-200, 2012.
ORZECHOWSKI, S., "Badania doświadczalne nad rekonstrukcją procesu dymarskiego w Górach Świętokrzyskich – naukowe i edukacyjne znaczenie eksperymentu ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 307-330, 2012.
KUNICKA-ZYZMAN, A., and A. ZYZMAN, "Eksperymentalna osada Stowarzyszenia Dziejba w Woli Radziszowskiej. Konstrukcje, narzędzia, edukacja", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 241-256, 2012.
GRYC, J., and O. TŮMA, "Grodzisko w Chotěbuzi-Podoboře – stanowisko archeologiczne i skansen", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 133-156, 2012.
KACPRZAK, A., and P. LIS, "Grodzisko Żmijowiska – muzeum w krajobrazie ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 221-240, 2012.
ZALEWSKI, M., "Krzemionki Opatowskie - blaski i cienie prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego jako obiektu turystycznego", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 93-115, 2012.
KOZAKIEWICZ, J., "Marketing jako narzędzie w popularyzacji archeologii", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 645-662, 2012.
WRONA, A., "Nawęglanie przez “przetapianie”, czyli nowe spojrzenie na problem obróbki cieplno-chemicznej żelaza w starożytności ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 611-630, 2012.
PRACHOWSKI, K., "Ocena stanu oraz możliwości rozwoju turystyki archeologicznej na Lubelszczyźnie ", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 331-340, 2012.
FLUDZIŃSKA, K., "Park archeologiczny "Osada VI Oraczy" jako atrakcja turystyczna regionu", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 73-93, 2012.

Pages