You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Helena BONET ROSADO  [Clear All Filters]
2007
BONET ROSADO, H., M I. IZQUIERDO PERAILE, C. MATA PARREÑO, and J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, "De pesos y capacidades: una experiencia en la bastida de Les Alcusses (Moixent, Valencia)", Arqueología experimental en la Península Ibérica: investigación, didáctica y patrimonio , Santander, Asociación Española de Arqueología Experimental, pp. 283-290, 2007.
2001
BONET ROSADO, H., F. RUBIO, and E. DÍES, "La reconstrucción de una casa iberica en la Bastida de les Alcusses", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 75-93, 2001.