You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is L LAH  [Clear All Filters]
2003
LAH, L., "The mission of open-air museums in the present time", Varstvo spomenikov / / oglasilo Zavoda za spomeniško varstvo LRS., vol. 40, Ljubljana, LRS, pp. 184-196, 2003.
LAH, L., "Poslanstvo muzejev na prostem v sodobnosti", Varstvo spomenikov / / oglasilo Zavoda za spomeniško varstvo LRS., vol. 40, Ljubljana, LRS, pp. 165-183, 2003.