You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Václav DRNOVSKÝ  [Clear All Filters]
2009
TICHÝ, R., V. DRNOVSKÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and M. SLEZÁK, "Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 83-89, 2009.