You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Jan TUČEK  [Clear All Filters]
2007
DRAGOUN, B., V. MATOUŠEK, and J. TUČEK, "Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61-66, 2007.