You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Tomáš MANGEL  [Clear All Filters]
2011
THÉR, R., and T. MANGEL, "Experimentální konstrukce laténské hrnčiřské pece z Brčekol", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 13/2011, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 58-62, 2011.
2007
WALDHAUSER, J., T. MANGEL, and P. ONDROUŠEK, "Agresivita Keltů v Čechách: zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 45-48, 2007.