You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Pavel VAŘEKA  [Clear All Filters]
2005
BUREŠ, M., and P. VAŘEKA, "Archeologický Park Liboc. Vznik a koncepce jednoho vzdelavacího projektu", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 191-218, 2005.
2004
BUREŠ, M., and P. VAŘEKA, "Archaeoparc Liboc. Origins and conception of one educational project", euroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, vol. 1, Hradec Králové, SEA & EXARC, pp. 169-194, 2004.
1993
NOVÁČEK, K., and P. VAŘEKA, "Středověká výroba dehtu na Přibramsku II.", Časopis společnosti přátel starožitností, pp. 13-25, 1993.
1992
NOVÁČEK, K., and P. VAŘEKA, "Středověká výroba dehtu a smoly I. Výzkum dehtářského pracoviště u Stěžova", Časopis společnosti přátel starožitností, pp. 13-25, 1992.