You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is K NOVÁČEK  [Clear All Filters]
1993
NOVÁČEK, K., and P. VAŘEKA, "Středověká výroba dehtu na Přibramsku II.", Časopis společnosti přátel starožitností, pp. 13-25, 1993.
1992
NOVÁČEK, K., and P. VAŘEKA, "Středověká výroba dehtu a smoly I. Výzkum dehtářského pracoviště u Stěžova", Časopis společnosti přátel starožitností, pp. 13-25, 1992.