You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Ladislav TINTERA  [Clear All Filters]
2001
TICHÝ, R., and L. TINTERA, "Výpal keramiky v jáme (zahloubeném ohništi)", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 114-120, 2001.
2000
BREZINA, Z., J. CERVINKA, M. PROUZA, and L. TINTERA, "Mamuti - oddíl experimentální archeologie a jeho historie [workgroup experimental archaeology and its history]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 158-162, 2000.
1985
PEŠKE, L., and L. TINTERA, "Pestování pšenice dvouzrnky na zdáreném pozemku", Archaeologia Pragensia, vol. 6, Praha, pp. 221-229, 1985.