You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is M HØGESTØL  [Clear All Filters]
1995
JAKHELLN, G., "Rekonstruktionsforslag til naust for langskip, Vikingmuseet på Borg, Vestvågøj i Lofoten", Arkeologiske undersøkelser i Rennesøy kommune, Rogaland, Sørvest-Norge. Arkeologiske og naturhistoriske undersøkelser i forbindelse med Rennesøys fastlandsforbindelse II, 23, Stavanger, pp. xx-xx, 25/11/1991, 1995.