You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Stein FARSTADVOLL  [Clear All Filters]
2008
FARSTADVOLL, S., "Rekonstruksjoner: Et skjæringspunkt mellom forskjellige perspektiv. Hjemmeopgave i arkeologi. ARK-2017", Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Tromsø, Universitetet i Tromsø, 2008.