You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Ulf SÄFVESTAD  [Clear All Filters]
1990
SÄFVESTAD, U., "Forntid i nutid – erfarenheter av ett arkeologiskt rekonstruktionsprojekt", Levandegörande arkeologi – hur och varför, Metodkonferens, vol. 1990:3, Lund, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, pp. 25-31, 1989, 1990.