You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Petr ŠKRDLA  [Clear All Filters]
2000
ŠKRDLA, P., "Zhodnocení technologií výroby kamenných nástroju [English summary: evaluation of stone tools technologies]", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 9-36, 2000.
1997
SLÁDEK, V., J. SVOBODA, and P. ŠKRDLA, "Hledání pocátku moderního clovéka", Vesmír, vol. 10, pp. 559-567, 1997.