You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 11 results
Filters: Author is Ireneusz SULIGA  [Clear All Filters]
2009
KARBOWNICZEK, M., W. WEKER, and I. SULIGA, "Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 6/2009, Chlumec nad Cidlinou (CZ), EXARC, pp. 45-49, 2009.
KARBOWNICZEK, M., I. SULIGA, and W. WEKER, "Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějí", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 25-28, 2009.
2006
BANAŚ, T., "Badacze i Pasjonaci Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Od Staszica do ...", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 221-226, 2006.
SULIGA, I., "Dotychczasowe próby rekonstrukjcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z Regionu Świętokrzyskiego", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 163-173, 2006.
SULIGA, I., "Dotychczasowe próby rekonstrukjcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z Regionu Świętokrzyskiego", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 163-173, 2006.
PRZYCHODNI, A., "Hutnictwo Świętokrzyskie w educakcji szkolnej", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 205-211, 2006.
SPELAK, L., "Oświatowa i popularizatorska działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 213-220, 2006.
REMBALSKI, A., "Społeczne skutni badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim", 50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN), pp. 199-203, 2006.
2002
KARBOWNICZEK, M., and I. SULIGA, "Sprawozdanie z doświadczalnego procesu dymarskiego „Dymarki Świętokrzyskie” w Nowej Słupi", Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, pp. 191-198, 2002.