You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Miroslaw KARBOWNICZEK  [Clear All Filters]
2009
KARBOWNICZEK, M., W. WEKER, and I. SULIGA, "Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 6/2009, Chlumec nad Cidlinou (CZ), EXARC, pp. 45-49, 2009.
KARBOWNICZEK, M., I. SULIGA, and W. WEKER, "Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějí", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 25-28, 2009.
2002
KARBOWNICZEK, M., and I. SULIGA, "Sprawozdanie z doświadczalnego procesu dymarskiego „Dymarki Świętokrzyskie” w Nowej Słupi", Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce, pp. 191-198, 2002.