You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 6 results
Filters: Author is MARKO MELE  [Clear All Filters]
2007
MELE, MARKO., "Eksperimentalna arheologija v Nemčiji in arheološki eksperiment v Ormožu", Arheo, vol. 24, pp. 29-38, 2007.
MELE, MARKO., "Izdelava in uporaba glajenega kamnitega orodja", Kamen v davnini: kamnine, fosili, kamnita orodja: publikacija ob priložnostni razstavi, Ormož, Muzej Ormož, pp. 12-20, 2007.
MELE, MARKO., "Sprehod po izbranih arheoloških muzejih na prostem v Nemčiji in Avstriji", Argo, vol. 50, issue 2, pp. 113-120, 2007.
2006
MELE, MARKO., "Arheološki muzej na prostem – tudi v Ormožu?", Zgodovinski zapisi, vol. letnik III, issue št. 1, pp. xx-xx, 2006.
MELE, MARKO., "Arheološki poletni tabor 2007 »Kamnito orodje in orožje prvih poljedelcev«", Kamnito orodje in orožje ter športna dejavnost preteklih generacij, vol. 2006, issue junij-juli, Ormož, Muzej, pp. xx-xx, 2006.
MELE, MARKO., Arheološki tabor »Eksperimentalna rekonstrukcija keltske lončarske peči in žganje keramike v njej«. – Mladinski raziskovalni tabori – Ena od oblik muzejske pedagoške dejavnosti, Ormož, 2006.