You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Ylva FONTELL  [Clear All Filters]
2005
KNUTSSON, K., and H. KNUTSSON, "Också det minsta kan lära oss mycket – kort om slitspårsanalys", Arkeologi E4. Årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby, Uppsala, pp. 14-17, 2005.