You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Jorge Miguel AYÁN VILA  [Clear All Filters]
2001
AYÁN VILA, J M., "Arqueotectura 2: La vivienda castreña. Propuesta de reconstrucción en el castro de Elviña", Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe (Tapa), no. 23, Santiago de Compostela, Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, IIT, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 125, 2001.