You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Mats G LARSSON  [Clear All Filters]
1998
LARSSON, M. G., "Under tak. Från jägaran hydda till vikingens långhus i Sydsverige", Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid, vol. 33, Borås, pp. 53-62, 1998.
1995
LARSSON, M. G., "Förhistoriska och tidigmedeltida hus i södra Sverige. En morfologisk och kronologisk studie", Hus och gård i det förurbana samhället. Artikeldel. Rapport från ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvariaämbetet., vol. 14, Stockholm, Riksantikvariaämbetet, pp. 23-64, 1995.
1994
LARSSON, M. G., "Han for österut till Gårdarike. Nordborna och Ryssland under vikingatiden", Sigtuna Museers Skriftserie, no. 4, pp. 50, 1994.