You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Jörgen STREIFFERT  [Clear All Filters]
2001
STREIFFERT, J., "På garden. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under bronsålder och äldre järnålder", Riksantivarieämbetets Arkeologiska Undersökningar Skrifter, no. 35, Stockholm, Riksantikvariaämbetet, 2001.