You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 12 results
Filters: Author is Mieczysław RADWAN  [Clear All Filters]
1967
RADWAN, M., "Nowe próbne wytopy żelaza w dymarkach", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 12, issue 2, pp. 483-484, 1967.
1965
RADWAN, M., "Dalsze próbne wytopy żelaza w dymarkach", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 10, issue 4, pp. 670, 1965.
RADWAN, M., "Nowe próbne wytopy żelaza w Słupii Nowej", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 10, issue 1-2, pp. 227-228, 1965.
RADWAN, M., Próbne wytopy (z rudą wysokofosforową) w 1964 i 1965 r., 1965.
1961
RADWAN, M., "Dalsza próby wytopów w piecykach typu Swietokrzyskiego", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 9, Warszawa, pp. 366-376, 1961.
1959
RADWAN, M., "Wzloty upadki polskiego hutnictwa żelaznego. Próba określenia rozwoju dynamiki wskażników technicznych i ekonomicznych", Przegląd Naukowo-Techniczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, vol. Seria H, issue Z. 1, Kraków, pp. 7-40, 1959.