You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 11 results
Filters: Author is Grzegorz OSIPOWICZ  [Clear All Filters]
2012
OSIPOWICZ, G., "Próba eksperymentalnej rekonstrukcji półziemianki z epoki kamienia", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 485-496, 2012.
OSIPOWICZ, G., "Wiercenie otworów w toporach kamiennych", Skanseny Archeologiczne i Archeologia Eksperymentalna, Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, pp. 545-558, 2012.
2007
OSIPOWICZ, G., "Bone and Antler. Softening techniques in prehistory of the North Eastern part of the Polish Lowlands in the light of experimental archaeology and micro trace analysis", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 4, Hradec Králové, EXARC, pp. 11-20, 2007.
2006
OSIPOWICZ, G., "Drilling through stone axes", Experimentelle Archäologie in Europa Bilanz 2005, vol. 4, Oldenburg, EXAR, pp. 115-121, 2006.
OSIPOWICZ, G., W. FASNACHT, G. SCHÖBEL, S-HINRICH. SIEMERS, C. CHEVILLOT, and W. F. A. LOBISSER, "Future of Experimental Archaeology", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 3, Hradec Králové, DAEA & EXARC, pp. 3-5, 2006.
OSIPOWICZ, G., "Výroba dehtu bez použití keramických nádob (translation of EuroREA: A method of wood tar production, without the use of ceramics)", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 7, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 10-11, 2006.
2005
OSIPOWICZ, G., "A method of wood tar production, without the use of ceramics", euroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, vol. 2, Hradec Králové, SEA & EXARC, pp. 11-17, 2005.
OSIPOWICZ, G., Metody rozmiękczania kości i poroża w epoce kamienia w świetle doświadczeń archeologicznych oraz analiz traseologicznych, Toruń, 2005.
OSIPOWICZ, G., "Wiercenie otworów w toporach kamiennych", Archeologia Żywa, vol. 1, pp. 51-57, 2005.
2004
OSIPOWICZ, G., and K. NOWIKOWSKI, "Beznaczyniowa produkcja dziegciu", Archeologia Żywa, vol. 3-4, pp. 54-58, 2004.