You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 5 results
Filters: Author is Milan SLEZÁK  [Clear All Filters]
2009
TICHÝ, R., V. DRNOVSKÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and M. SLEZÁK, "Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 83-89, 2009.
2007
SLEZÁK, M., "K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. století", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 93-98, 2007.
2005
SLEZÁK, M., "Prispevek k rekonstrukci pravekych objektu Kultovní objekty z Plotist a Trebovetic", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 149-153, 2005.