You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Jiří KALA  [Clear All Filters]
2005
KALA, J., "Nevalné možnosti experimentu při rekonstrukci vzniku zranìní zpùsobeného chladnou zbraní", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 19-20, 2005.