You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Eva DROZDOVÁ  [Clear All Filters]
2005
DROZDOVÁ, E., "Antropologická rekonstrukce podoby èlovìka podle lebky", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 6, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 17-18, 2005.