You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Pavel CHRONC  [Clear All Filters]
2001
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odev muze se Sungiru z pohledu rekonstrukcní paleoetnologie", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 178-188, 2001.
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odívání archaických hominidu. Odevy stredního a starého paleolitu", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 165-177, 2001.