You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Libor BALÁK  [Clear All Filters]
2005
HLOŽEK, M., P. KRUPA, M. OLIVA, and L. BALÁK, "Aplikace vypocetní tomografie (CT) a moznosti 3D rekonstrukci zobrazovachích technik v archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 179-186, 2005.
2001
BALÁK, L., "Experiment se stavbou zimního obydlí lovcu mamutu v roce 1988", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 123-126, 2001.
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odev muze se Sungiru z pohledu rekonstrukcní paleoetnologie", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 178-188, 2001.
BALÁK, L., and P. CHRONC, "Odívání archaických hominidu. Odevy stredního a starého paleolitu", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 165-177, 2001.