You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Edita STACHOVÁ  [Clear All Filters]
2000
ANYŽ, R., E. STACHOVÁ, M. ŠTEPÁN, R. THÉR, and R. TICHÝ, "První etapa zimního obývání rekonstrukce polozemnice z doby zelezné", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 131-142, 2000.
STACHOVÁ, E., "Tvarovaní a úprava praveké keramiky", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 197-200, 2000.