You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Petr HARTMAN  [Clear All Filters]
2005
HARTMAN, P., J. PROSTŘEDNÍK, and P. SIDA, "Neolitický tezební a výrobní areál v Jizerských horách", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 55-62, 2005.