You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Martin OLIVA  [Clear All Filters]
2005
HLOŽEK, M., P. KRUPA, M. OLIVA, and L. BALÁK, "Aplikace vypocetní tomografie (CT) a moznosti 3D rekonstrukci zobrazovachích technik v archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 179-186, 2005.