You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Darlene APPLEGATE  [Clear All Filters]
2002
APPLEGATE, D., "Artefacten die zich verplaatsen, verplaatsings- en beschadigingspatronen van artefacten als resultaat van belopen door mensen op oppervlak begroeid met gras", Bulletin voor Archeologische Experimenten en Educatie (BAEE), vol. 7, issue 1, Leiden, VAEE, pp. 5-8, 2002.