You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Gudmundur OLAFSSON  [Clear All Filters]
1983
NÄSMAN, U., "Mellan skål och vägg. Om järnåldershusets rekonstruktion", Hus, gård och bebyggelse, Föredrag vid det XVI nordiska arkeologimötet, Island 1982, Reykjavik, bjodminjasafn Islands, pp. 191-220, 1983.
ÁGÚSTSSON, H., "Rekonstruktionen af Stöng", Hus, gård och bebygegelse.Föredrag från det XVI nordiska arkeologmötet, Island, 1982, Reykjavik, pp. 13-20, 1983.