You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 12 results
Filters: Author is Helena KNUTSSON  [Clear All Filters]
2005
KNUTSSON, K., "Bridging the abyss of time. Material culture, cultural reproduction and the sacred time of origin", Pioneer settlements and colonization processes in the Barents region, Vuollerim, pp. 117-141, 2005.
KNUTSSON, K., and H. KNUTSSON, "Också det minsta kan lära oss mycket – kort om slitspårsanalys", Arkeologi E4. Årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby, Uppsala, pp. 14-17, 2005.
2000
KNUTSSON, H., "Two technologies - two mentalities", Halvvägs kust til kust. Stenålderssamhällen i förändring (Halfway coast to coast. Changes in Stone Age societies), Uppsala, Institut för Arkeologi, pp. 11-41, 2000.
KNUTSSON, H., "Two technologies - two mentalities", Halvvägs kust til kust. Stenålderssamhällen i förändring (Halfway coast to coast. Changes in Stone Age societies), Uppsala, Institut för Arkeologi, pp. 11-41, 2000.
1995
KNUTSSON, K., "Funktionsanalys av flintspån från stridsyxegravfältet vid Vikleti'ce i Tjeckien", Slutvandrat, aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro, vol. 20, Uppsala, 1995.
1990
GRÄSLUND, B., H. KNUTSSON, K. KNUTSSON, and J. TAFFINDER, "The Interpretative possibilities of microwear studies. Proceedings of the international conference of microwear analysis. Uppsala 15-17 February 1989", AUN, no. 14, Uppsala, 1990.
KNUTSSON, K., "A new lithic scene. The archaeological context of used tools", The Interpretative possibilities of microwear studies. Proceedings of the international conference of microwear analysis. Uppsala 15-17 February 1989, vol. 14, Uppsala, 1990.
1988
KNUTSSON, K., and H. KNUTSSON, "Chemical etching of wear features on experimental quartz tools", Scanning Electron Microscopy in Archaeology, vol. 452, Oxford, BAR International Series, pp. 117-153, 1988.
KNUTSSON, K., B. DAHLQUIST, and H. KNUTSSON, "Patterns of tool use; the microwear analysis of the quartz and flint assemblage from the Bjurselet site, Västerbotten, Northern Sweden", Industries lithiques: tracéologie et technologie, vol. 411, issue 1, Oxford, BAR International Series, pp. 253-294, 1988.
1984
KNUTSSON, H., and K. KNUTSSON, "Förmedlingsprojektet i Länna", Fjölnir, no. 3, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. 152, 1984.
1983
KNUTSSON, H., K. KNUTSSON, and C. JENNBERT, "Skivyxor eller tvärpilar? Mikroskadeanalys per korresponens.", Fjölnir, vol. 2, Uppsala, Uppsala Universitet, pp. xx-xx, 1983.