You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 12 results
Filters: Author is Poul KJÆRUM  [Clear All Filters]
1996
JEPPESEN, J., and H. SCHMIDT, "Rekonstruktion af stavkirken fra Hørning (The reconstruction of the Hørning stave church [Jylland])", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1993-94, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 263-276, 1996.
1989
LØNBORG, B., "Bronzestøbning i dansk jernalder", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1988-89, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 77-94, 1989.
1987
FENTZ, M., "En hørskjorte fra 1000-årenes Viborg", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1987, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 23-44, 1987.
1983
JEPPESEN, J., "Funktionsbestemmelse af flintredskaber. Slidsporsanalyse af skrabere fra Sarup", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1982-83, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 31-60, 1983.
1982
BAU, F., "Seler og slæb i vikingetid. Birkas kvindedragt i nyt lys", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 13-47, 1982.
LUND, J., and V. THOMSEN, "Toftinghuset: om rekonstruktion af et jernalderhus", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 187-205, 1982.
1964
THOMSEN, R., "Forsøg på rekonstruktion af en fortidig jernudvindingproces [with English summary: trial reconstruction of an early process of iron extraction]", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 60-85, 1964.
1962
NICOLAISEN, J., "Afrikanske smede. Kulturhistoriske og sociologiske problemer belyst ved studier hos Tuaregerne og ved komparativ analyse", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 33-79, 1962.
VOSS, O., "Jernudvinding i Danmark i forhistorik tid [with English summary: prehistoric iron smelting in Denmark]", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 7-32, 1962.
1961
HANSEN, H-O., "Ungdommelige Oldtidshuse (with English summary: ”mudhouses”)", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 128-145, 1961.
1958
HELBÆK, H., "Grauballemanden sidste måltid", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 83-116, 1958.
1955
STEENSBERG, A., "Mit braggender Flamme", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 63-130, 1955.