You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is V M MASSON  [Clear All Filters]
1991
MASSON, V. M., "Den första jordbruksepoken – en mångfald nyheter", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 38-39, 1991.
MASSON, V. M., "Stenyxan i händerna på den moderne vetenskapsmannan", Forntida Teknik: Rycckий зкспериmeиt – Rysska Experiment, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 6-8, 1991.