You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Ulf WESTFAL  [Clear All Filters]
1990
WESTFAL, U., "Värmehushållning I norrländska stenåldershus", Arkeologi och energi, Göteborg, Göteborgs arkeologiska museum, pp. 38-40, 1990.
WESTFAL, U., Vuollerim 6000 År, Vuollerim, Vuollerim 6000 År, 1990.
1988
WESTFAL, U., "6000-årigt jägarsamhälle i Vuollerim", Forntida Teknik: Forntida Hus - rekonstruktioner från stenålder til vikingatid, vol. 1/88, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 60-61, 1988.