You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 6 results
Filters: Author is Ebbe WESTERGREN  [Clear All Filters]
2004
WESTERGREN, E., "“Jeg trodde det skulle bli tråkigt, men …” Kulturmiljöpedagogisk och historiska tidsresor under 20 år", Årsbok Kalmar Län, vol. 2004, Kalmar, Kalmar Läns Museum, pp. 159, 2004.
1988
WESTERGREN, E., "Nordens äldsta hus (Tingby, Sweden)", Forntida Teknik: Forntida Hus - rekonstruktioner från stenålder til vikingatid, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 58, 1988.