You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Gösta ÖBORN  [Clear All Filters]
1990
WESTFAL, U., "Värmehushållning I norrländska stenåldershus", Arkeologi och energi, Göteborg, Göteborgs arkeologiska museum, pp. 38-40, 1990.
1988
ÖBORN, G., "Vikingahus i centrala Göteborg", Forntida Teknik: Forntida Hus - rekonstruktioner från stenålder til vikingatid, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 56-57, 1988.
1985
ÖBORN, G., "Göteborgs Arkeologiska Museum", Forntida Teknik Idag: Aktuella Projekt, vol. 1985, issue 10, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 32-34, 1985.