You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Lars Inge LÖÖV  [Clear All Filters]
1988
LÖÖV, L I., "Kopia av Hotingskidan", Forntida Teknik - aktuellt, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 36-37, 1988.
LÖÖV, L I., C. Å. MOLIN, and B G. MÅRTENSSON, "Skinnbåtar", Människa Natur Teknik – Projektarbeten 1988, Sveg, Bäckedals Folhögskola, pp. 3-8, 1988.