You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Ulf SÄFTESTAD  [Clear All Filters]
1988
BJÖRHEM, N., and U. SÄFTESTAD, "Rekonstruktionen av ett senneolitisk langhus", Forntida Teknik: Forntida Hus - rekonstruktioner från stenålder til vikingatid, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 11-21, 1988.
1987
BJÖRHEM, N., and U. SÄFTESTAD, "Stenålderhus, rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus", Rapport, no. 2, Malmö, Malmö Museer, Stadtsantikvariska avdelingen, 1987.