You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Nils BJÖRHEM  [Clear All Filters]
1988
BJÖRHEM, N., and U. SÄFTESTAD, "Rekonstruktionen av ett senneolitisk langhus", Forntida Teknik: Forntida Hus - rekonstruktioner från stenålder til vikingatid, vol. 1, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 11-21, 1988.
1987
BJÖRHEM, N., and U. SÄFTESTAD, "Stenålderhus, rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus", Rapport, no. 2, Malmö, Malmö Museer, Stadtsantikvariska avdelingen, 1987.
BJÖRHEM, N., and U. SÄFVESTAD, "Stenåldershus. Rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus, rapport 2", Malmö Museer, Malmö, Malmö Museer, 1987.
1985
CARLIE, L., N. BJÖRHEM, G. BURENHULT, L. LUNING, and R. LILJEGREN, "Forntid i Nutid – Skånes Djurpark", Forntida Teknik Idag: Aktuella Projekt, vol. 1985, issue 10, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 40-47, 1985.